Thursday, March 9, 2017

Slanias Song lyrics © Eluveitie

Song Lyrics : Slanias Song lyrics.

Artist : Eluveitie.

Catoues caletoi
Urit namantas anrimius
Ro- te isarnilin -urextont,
Au glannabi rhenus
Ad ardus alpon,
Tou' magisa matua
Tou' brigas iuerilonas

Budinas bardon
Clouos canenti
Anuanon anmaruon,
Cauaron colliton,
Adio- biuotutas -robirtont
Uolin cridili
Are rilotuten atrilas

A ulati, mon atron,
A brogi'm cumbrogon!
Exs tou' uradiu uorrobirt
Cenetlon clouision
Cauaron caleton

A blatu blande bitos biuon!
A ,m' atriia, a ,ma helvetia!

Tou' mnas et genetas,
Tigernias, tecas,
Tou' uiroi uertamoi
In sose cantle cingeton
In- gutoues -beronti.
Cante cladibu in lame
Exsrextos canumi

EluveitieSlanias Song lyrics

DMCA © : Eluveitie lyrics are property and copyright of their owners. "Slanias Song lyrics" provided for educational purposes and personal use only.

Popular Post

 
Back To Top